ΛΑΪΚΟ

Αιματολογία από 05-06-19

Παθολογία από 06-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 06-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθολογία από 06-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 07-06-19

Παιδιατρική από 09-06-19

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Χειρουργική από 05-06-19

ΚΑΤ

Ορθοπεδική από 02-06-19