ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 03-07-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Νευρολογία από 29-06-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 04-07-18

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 04-07-18

417 ΝΙΜΤΣ

Οφθαλμολογία από 04-07-18

ΜΕΤΑΞΑ

Παθολογία από 01-07-18

ΚΑΤ

Παθολογία από 01-07-18

ΛΑΪΚΟ

ΩΡΛ από 03-07-18

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Μικροβιολογία από 05-07-18