ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Παθολογία από 08-06-20

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Χειρουργική από 05-07-20

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 06-07 και 07-07-20(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 09-07-20