ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 06-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 09-08-18

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολογια από 23-07 και 06-08-18(από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΤΖΑΝΕΙΟ

Παθολογία από 23-07-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παθολογία από 04-08-18

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παιδιατρική από 04-08-18

ΑΤΤΙΚΟ

Ψυχιατρική από 06-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παθολογία από 02-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γενική Χειρουργική από 06-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Καρδιολογία από 02-08-18

251 ΓΝΑ

Γαστρεντερολογία από 31-07-18

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 02-08-18(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΛΑΪΚΟ

Γενική Ιατρική από 01-08-18

417 ΝΙΜΤΣ

Μικροβιολογία από 08-08-18

ΣΩΤΗΡΙΑ

Πνευμονολογία από 03-08(2 θέσεις) και 08-08-18