ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 07-01-19

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Χειρουργική από 10-01-19

ΑΤΤΙΚΟ

Χειρουργική από 18-12-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία 18-12-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

401 ΓΣΝΑ

Ουρολογία από 11-01-19

ΜΕΤΑΞΑ

Ενδοκρινολογία από 08-01-19

417 ΝΙΜΤΣ

Ρευνμματολογία από 10-01-19