ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γυναικολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΛΑΪΚΟ

Νεφρολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καρδιολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Πλαστική Χειρουργική από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Καρδιολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Ουρολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΩΡΛ από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Αλλεργιολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)