ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Χειρουργική από 09-11-19

ΤΖΑΝΕΙΟ

Χειρουργική από 07-11-19

Γυναικολογία από 07-11 και 08-11-19

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 09-11-19

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Χειρουργική από 06-11-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παιδιατρική από 08-11-19

Γυναικολογία από 08-11-19