ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παθολογία από 10-04-19(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΛΑΪΚΟ

Γενική Ιατρική 03-04-19

ΤΖΑΝΕΙΟ

Γενική Ιατρική από 09-04-19

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 10-04-19(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Γενική Ιατρική από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)