ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Χειρουργική από 05-05-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παθολογία από 07-05-20

ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 04-05-20

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οφθαλμολογία από 05-05-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Χειρουργική από 05-05 και 08-05-20

Παθολογία από 07-05-20

Ενδοκρινολογία από 11-05-20

ΤΖΑΝΕΙΟ

Παθολογία από 06-05-20

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παιδιατρική από 25-04-20

ΛΑΪΚΟ

Χειρουργική από 07-05-20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παιδιατρική από 05-05-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)