ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

401 ΓΣΝΑ

Ακτινοδιαγνωστική από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΩΡΛ από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Ουρολογία από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γενική Ιατρική από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Γυναικολογία από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 12-10-18

ΛΑΪΚΟ

Παθολογία από 11-10-18

251 ΓΝΑ

Ψυχιατρική από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γενική Χειρουργική από 10-10-18

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΩΡΛ από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Γενική Χειρουργική από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Παθολογία από 11-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)