ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΩΡΛ ΑΠΟ 04-02-17

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 10-02-17

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 10-02-17

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 07-02-17

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 08-02-17

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΑΠΟ 31-01-17

ΚΑΤ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΑΠΟ 07-02-17