Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθολογία από 11-03-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παιδοψυχιατρική από 11-03-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 08-03 και 09-03-20

Μικροβιολογία από 08-03-20

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Μικροβιολογία από 02-03-20

Νευρολογία από 09-03-20

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ορθοπεδική από 07-03-20

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 11-03-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)