ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Νευρολογία από 08-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Παθολογία από 06-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 10-07-20

ΤΖΑΝΕΙΟ

Παθολογία από 08-07-20

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Χειρουργική από 08-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Παθολογία από 07-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καρδιολογία από 10-07-20

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Γυναικολογία από 11-07-20