ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-AMAΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Χειρουργική από 09-07-21(2 θέσεις)

Παθολογία από 04-07 και 12-07-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Χειρουργική από 25-06-21

Πνευμονολογία από 27-06-21

ΛΑΪΚΟ

Καρδιολογία από 12-07-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Ορθοπεδική από 12-07-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Παθολογία από 12-07-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

401 ΓΣΝΑ

Ορθοπεδική από 12-07-21

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ενδοκρινολογία από 12-07-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 04-07-21

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Γαστρεντερολογία από 07-07-21

Παθολογική Ανατομική από 22-06 και 01-07-21

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ορθοπεδική από 09-07-21

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

Παιδοψυχιατρική από 12-07-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γαστρεντερολογία από 13-07-21