Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Γυναικολογία από 27-07-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθολογία από 06-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γενική Χειρουργική από 23-07,26-07,02-08 και 09-08-18((4 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οφθαλμολογία από 26-07-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Χειρουργική Θώρακος από 009-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Αναισθησιολογία από 09-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Καρδιολογία από 09-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Γενική Χειρουργική από 26-07-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

401 ΓΣΝΑ

ΩΡΛ από 09-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Ορθοπεδική από 09-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)