ΛΑΪΚΟ

Νευρολογία από 12-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΤΖΑΝΕΙΟ

Καρδιολογία από 11-03-18

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Γενική Χειρουργική από 11-03-18(2 θέσεις)

Οφθαλμολογία από 12-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παθολογία από 12-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)