ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Οφθαλμολογία από 02-08 και 09-08-18(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΤΖΑΝΕΙΟ

Γενική Χειρουργική από 06-08-18

251 ΓΝΑ

Ορθοπεδική από 10-08-18

ΛΑΪΚΟ

Γενική Χειρουργική από 02-08-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γενική Ιατρική από 13-08-18