ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 11-12-17(2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 11-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 11-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 09-12-17