ΤΖΑΝΕΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 09-03-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 15-03-16

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 11-03-16