ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Παθολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Νευρολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Γαστρεντερολογία από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ορθοπεδική από 02-04-19

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Παιδοψυχιατρική από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)