ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Καρδιολογία από 14-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παθολογία από 14-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΠΙΣ

ΩΡΛ από 09-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Παθολογία από 09-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Ακτινολογία από 14-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 09-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Παθολογία από 09-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΛΑΪΚΟ

Παθολογία από 09-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Χειρουργική από 14-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Παθολογία από 14-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)