ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολογία από 02-09-20

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Παθολογία από 08-09-20

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Ακτινολογία από 10-09 και 11-09-20

Χειρουργική από 13-09-20

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Παθολογία από28-08 και 08-09-20(από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυτταρολογία από 04-09-20

Πνευμονολογία από 31-08-20