ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 09-11-16 ΚΑΙ 10-11-16

417 ΝΙΜΤΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 16-11-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 14-11-16

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 13-11-16

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 12-10-16