ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 12-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 12-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΕΛΠΙΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 30-10 ΚΑΙ 09-11-17

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 21-09-17 ΚΑΙ 14-01-18

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 12-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟ 12-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΠΟ 13-01-18

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 15-01-18

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 15-01-18

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 14-01-18

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 01-01-18

ΚΑΤ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 08-01-18

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)