251 ΓΝΑ

Ορθοπεδική από 15-07-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 15-07-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Παιδιατρική από 05-07-19

ΜΕΤΑΞΑ

Παθολογική Ογκολογία από 06-07-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογική Ογκολογία από 13-07-19(η προηγούμενη ημερομηνία κένωσης της θέσης που είχαμε αναφέρει-21-06-19- είναι άκυρη λόγω λάθους του νοσοκομείου)