ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Πιαδιατρική από 08-08,10-08 και 12-08-18

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Γενική Χειρουργική από 08-08 και 14-08-18

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 08-08-18

417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

Γενική Χειρουργική από 23-07-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Καρδιολογία από 07-08-18