ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Χειρουργική από 09-08 και 12-08-19

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Κυτταρολογία από 10-08-19

Παθολογία από 23-07-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΚΑΤ

Αναισθησιολογία από 07-08-19

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Χειρουργική από 18-07-19

Πνευμονολογία από 26-07-19

Αγγειοχειρουργική από 18-07-19

ΣΩΤΗΡΙΑ 

Πνευμονολογία από 13-08-19

ΛΑΪΚΟ

Ενδοκρινολογία από 24-07-19

Χειρουργική από 23-07 και 24-07-19

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παιδοψυχιατρική από  23-07-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Ενδοκρινολογία από 24-07-19

Ακτινολογία από 25-07-19