401 ΓΣΝΑ

Ορθοπεδική από 13-09-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παθολογία από 13-09-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Πνευμονολογία από 12-09-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Παθολογική Ανατομική από 16-09-19

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Οφθαλμολογία από 13-09-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)