Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Χειρουργική από 16-04-19(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Γυναικολογία από 17-04-19

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Νεφρολογία από 15-04-19

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καρδιολογία από 17-04-19

ΚΑΤ

Ορθοπεδική από 06-04-19

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Χειρουργική από 10-04-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Χειρουργική από 12-04-19