ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις για την κλήρωση στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας στο νοσηλευτικό ίδρυμα ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ θα ξεκινήσουν στις 29-10-19 ως και 08-11-19.Αναλυτική ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis ημερομηνία 13/09/2019 και ώρα 14.52.01

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 16-10-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Χειρουργική από 04-10-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΛΑΪΚΟ

Γυναικολογία από 16-10-19

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Χειρουργική Παίδων από 13-10-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 16-10-19(2 θέσεις από ανακλήσεισ  προγενέστερων διορισμών)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Παιδιατρική από 15-10-19

ΣΩΤΗΡΙΑ

Ακτινοδιαγνωστική από 03-10-19

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Γυναικολογία από 17-10-19