ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Χειρουργική από 10-03-19

Χειρουργική από 14-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Οφθαλμολογία από 10-03-19

ΣΩΤΗΡΙΑ

Παθολογία από 01-03 και 08-03-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Γαστρεντερολογία από  14-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Δερματολογία από 15-03-19

ΚΑΤ

Παθολογία από 03-03-19

Χειρουργική από 01-03-19

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Καρδιολογία από 11-03-19

417 ΝΙΜΤΣ

Παθολογία από 14-03-19

Χειρουργική από 10-03-19