ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 05-05 εως 13-05-20(4 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 08-05-20(2 θέσεις από ανάκλησεις προγενέστερων διορισμών)