401 ΓΣΝΑ

Παθολογία από 13-01-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Ακτινολογία από 08-01-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 15-01-21