ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Νευρολογία από 07-02-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 14-02-20(2 θέσεις , η μία από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 07-02-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Παθολογία από 14-02-20

Φυσική Ιατρική από 14-02-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Καρδιολογία από 15-02 κσι 18-02-20

ΚΑΤ

Παθολογία από 09-02-20

ΣΩΤΗΡΙΑ

Χειρουργική από 06-02-20

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΛ από 18-02-20

Γενική Ιατρική από 15-02-20

ΛΑΪΚΟ

Ουρολογία από 17-02-20