ΚΑΤ

Καρδιολογία από 11-03-19

Χειρουργική από 12-03-19

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδοψυχιατρική από 14-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παιδιατρική από 13-03-19

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Ακτινολογία από 18-03-19

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Χειρουργική από 15-03-19