ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νευρολογία από 10-10-18

Παθολογία από 24-09-18

Ψυχιατρική από 08-10-18

Γενική Χειρουργική από 11-10-18

ΜΕΤΑΞΑ

Παθολογία από 18-10 και 19-10-18

ΘΡΙΑΣΙΟ

Ψυχιατρική από 17-10-18

ΛΑΪΚΟ

Γενική Ιατρική από 17-10-18

Ρευματολογία από 17-10-18

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 17-10-18