ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθολογία από 17-02-18

ΤΖΑΝΕΙΟ

Γενική Ιατρική από 16-02-18

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολογία από 19-02-18

Γενική Χειρουργική από 16-02-18

251 ΓΝΑ

Ψυχιατρική από 15-02-18