ΑΤΤΙΚΟ

Χειρουργική από 06-02-19

Αναισθησιολογία από 23-01-19

Αγγειοχειρουργική από 02-01-19

Γαστρεντερολογία από 29-12-18

Παθολογία από 03-12-18

Αιματολογία από 02-01-19

Ορθοπεδική από 08-12 και 13-12-18

ΣΩΤΗΡΙΑ

Καρδιολογία από 05-07-18