Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οφθαλμολογία από 18-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Αναισθησιολογία από 12-03-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Παθολογία από 14-03 και 18-03-18(από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Γενική Ιατρική από 10-03-19

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 18-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΜΕΤΑΞΑ

Αναισθησιολογία από 12-03-19

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 18-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΩΡΛ από 18-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΛΑΪΚΟ

Παθολογική Ανατομική από 16-03-19