Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 16-11 ΚΑΙ 20-11-17

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 18-11-17

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 05-12-17

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 06-12-17

ΩΡΛ ΑΠΟ 11-12-17

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 11-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 19-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΤΤΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 08-12-17

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 19-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)