Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οφθαλμολογία από 20-06-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΚΑΤ

Αγγειοχειρουργική από 09-06-18

Ορθοπεδική από 10-06 και 12-06-18

401 Γ.Σ.Ν.Α.

Οφθαλμολογία από 20-06-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Καρδιολογία από 10-06-18

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ορθοπεδική από 21-06-18