ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Χειρουργική από 20-06-19(2 θέσεις-η μία από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 12-06-19

ΚΑΤ

Χειρουργική από 17-06-19

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Χειρουργική από 20-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΠΙΣ

Ουρολογία από 20-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Ορθοπεδική από 20-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Ψυχιατρική από 20-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Νευρολογία από 20-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 20-06-19(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

Νευρολογία από 06-05-19

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 17-06-19(2 θέσεις)

Παιδιατρική από 20-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Γυναικολογία από 20-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Γυναικολογία από 20-06-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)