ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 13-12-16

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 19-12-16

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 09-12-16