ΚΑΤ

Γενική Χειρουργική από 20-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Γενική Χειρουργική από 16-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΛΑΪΚΟ

Γενική Χειρουργική από 17-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 15-02-18

Γυναικολογία από 17-02-18

Οφθαλμολογία από 20-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Παθολογία από 20-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Καρφιολογία από 20-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Γαστρεντερολογία από 01-01-18

ΤΖΑΝΕΙΟ

Παθολογία από 20-02-18(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Ενδοκρινολογία από 20-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 20-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Γενική Χειρουργική από 20-02-18

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Παθολογία από 13-02-18

Παθολογική Ογκολογία από 17-02-18

401 Γ.Σ.Ν.Α.

Γενική Χειρουργική από 20-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

)