ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Παθολογία από 01-05,05-05 και 17-05-18

Οφθαλμολογία από 01-05 και 08-05-18

Ενδοκρινολογία από 15-05-18

ΤΖΑΝΕΙΟ

Παθολογία από 18-05-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΜΕΤΑΞΑ

Πλαστική Χειρουργική από 22-05-18

ΑΤΤΙΚΟ

Νευρολογία από 04-01-18

251 ΓΝΑ

Ψυχιατρική από 21-05-18