ΘΡΙΑΣΙΟ

ΩΡΛ από 21-02-21

ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

Παθολογία από 10-02-21

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Χειρουργική από 19-02-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Παθολογία από 18-02-21

417 ΝΙΜΤΣ

Χειρουργική από 10-02-21

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 17-02-21

Ορθοπεδική από 15-02-21

ΑΤΤΙΚΟ

Ορθοπεδική από 19-02-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ορθοπεδική από 17-02-21

Παιδιατρική από 23-01 και 07-02-21