ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ψυχιατρική από 22-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γενική Χειρουργική από 22-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Ουρολογία από 20-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 21-03-18

ΣΩΤΗΡΙΑ

Παθολογία από 21-03-18

ΤΖΑΝΕΙΟ

Οφθαλμολογία από 22-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Οφθαλμολογία από 22-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΠΙΣ

Γενική Χειρουργική από 20-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολογία από 20-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 22-03-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)