ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Νευρολογία από 07-04-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Ακτινολογία από 22-04-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Παθολογία από 22-04-20(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Γενική Ιατρική από 20-04-20

Παθολογία από 20-04-20

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Ενδοκρινολογία από 16-04-20

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γενική Ιατρική από 21-04-20