ΛΑΪΚΟ

Χειρουργική από 10-08-21

Γενική Ιατρική από 09-08-21

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΩΡΛ από 16-08-21

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παιδιατρική από 28-07-21