ΑΤΤΙΚΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-17

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 16-11 ΚΑΙ 22-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΛΑΊΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 16-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 16-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΠΟ 22-11-17